(1)
Mlinarić, T.; Brkić, A. Pruga Rijeka-Zagreb Kao Glavni Prometni Pravac Jadran-Srednjoeuropske Zemlje. PROMET 1, 3, 195-202.