(1)
Mavrin, I. Stabilnost dijagnostičkog Parametra Vibracijskog Signala Cilindra Motora. PROMET 1, 3, 121-123.