(1)
Arnautova-Bulat, S. Umor strojovođa - Uzrok nesreća Na željeznici. Promet 1, 3, 111-119.