(1)
Levar, Z. Rekonstrukcija međukolodvora Na Pruzi Vinkovci-Novska Za Prolazne Brzine 160 km/h. Promet 1, 3, 105-108.