(1)
Ivaković, Č. Bimodalne Transportne Tehnologije - Faktor Povezivanja Jugoslavije I EZ. Promet 1, 2, 525-531.