(1)
Čičak, M. Železnice U Sistemu Liberalizovanog tržišta. Promet 1, 2, 337-340.