(1)
Mađarić, J.; Božićević, D. Kombinirani Transport - Izazov I Ponuda Za budućnost. Promet 1, 2, 251-257.