(1)
Mavrin, I. Osjetljivost dijagnostičkih Parametara Vibracijskog Signala Cilindra Motora. Promet 1, 2, 145-148.