[1]
Smerdu, I. 1. Utjecaj sustava za końćenje na brzinu teretnih vozila. Promet - Traffic&Transportation. 8, 6 (1), 177-180.