[1]
Steiner, S., Galović, B. and Pavlin, S. 1. Ekološki kriteriji eksploatacije zrakoplova. Promet - Traffic&Transportation. 8, 4-5 (1), 147-151.