[1]
Galović, B. and Steiner, S. 1. Primjena vektoriranog potiska s osvrtom na superupravljivost istraživackog zrakoplova X-31A. Promet - Traffic&Transportation. 8, 4-5 (1), 113-117.