[1]
Radačić, Željko and Šimulčik, D. 1. Objelcti prometne infrastrukture u funkciji gospodarskog razvoja. Promet - Traffic&Transportation. 7, 3 (1), 61-66.