[1]
Parat, Želimir and Zaplatić, T. 1. Proračunski modeli vijčanih spojeva motora s unutarnjim izgaranjem. Promet - Traffic&Transportation. 7, 4 (1), 83-87.