[1]
Rudić, D. 1. Povezanost suvremenih tehnologija prijevoza na području Podunavlje- Jadran. Promet - Traffic&Transportation. 7, 1-2 (1), 49-54.