[1]
Ivaković, Č. and Jurum, J. 1. Metodologija utvrđivanja potrebite mehanizacije za rad i usluživanje kontejnerskog terminala. Promet - Traffic&Transportation. 7, 1-2 (1), 29-41.