[1]
Rajsman, M. 1. Mogućnosti racionalizacije poslovanja cestovnoga transportnog poduzeća. Promet - Traffic&Transportation. 6, 6 (1), 161-167.