[1]
Njari, J. 1. Selektivno letenje i njegove odrednice kao prvi stupanj odabira kandidata za pilotski poziv. Promet - Traffic&Transportation. 6, 5 (1), 117-120.