[1]
Badanjak, S. 1. Prijevoz za potrebe gradnje objekta. Promet - Traffic&Transportation. 6, 3-4 (1), 99-106.