[1]
Brkić, A. 1. Mjesto i uloga Zagreba u riječnom prometu Hrvatske i Europe. Promet - Traffic&Transportation. 6, 3-4 (1), 67-74.