[1]
Kukec, J. 1. Optimizacija varijanata osiguranja cestovnog prijelaza. Promet - Traffic&Transportation. 6, 3-4 (1), 51-62.