[1]
Kos, V. and Kovačević, D. 1. Nove tehnologije sustava obavješćivanja u prometu. Promet - Traffic&Transportation. 5, 6 (1), 159-165.