[1]
Radačić, Željko 1. Prioritetni zadaci prometne politike u službi strategije obnove i razvoja prometnog sustava Republike Hrvatske. Promet - Traffic&Transportation. 5, 5 (1), 139-144.