[1]
Kancir, B. 1. Termodinamička analiza postupka zaštite prometnica soljenjem. Promet - Traffic&Transportation. 5, 3-4 (1), 123-128.