[1]
Grbavac, V., Rotim, F. and Markić, J. 1. Prikaz modela informacijskog sustava za vođenje autoservisne djelatnosti. Promet - Traffic&Transportation. 5, 2 (1), 69-72.