[1]
Fox, R. 1. Neke posebnosti njemačkog jezika glede međunarodnog prometa robom i špedicije kao jezika struke. Promet - Traffic&Transportation. 5, 1 (1), 11-17.