[1]
Juričev-Martinčev, L., Stankov, S. and Eremija, Z. 1. Uvođenje AOP-a u RJ Autoprijevoz-poduzeća HPT u Splitu. Promet - Traffic&Transportation. 4, 6 (1), 201-205.