[1]
Šikić, T. and Gjumbir, M. 1. Numeričke metode rješavanja nelinearnih jednadžbi u određivanju prosječne brzine vozila. Promet - Traffic&Transportation. 4, 5 (1), 163-167.