[1]
Jeras, D. 1. Ekološke značajke cestovnih vozila i zakonske mjere. Promet - Traffic&Transportation. 3, 6 (1), 269-278.