[1]
Gjumbir, M. and Šikić, T. 1. Kriterij za izbor odabranih dvoparametarskih modela. Promet - Traffic&Transportation. 3, 5 (1), 219-226.