[1]
Ivaković, Č. 1. Prometna potražnja i robni tokovi u funkciji integralnog transporta. Promet - Traffic&Transportation. 3, 2 (1), 71-76.