[1]
Ivaković, Č. 1. Bimodalne transportne tehnologije - faktor povezivanja Jugoslavije i EZ. Promet - Traffic&Transportation. 2, 5-6 (1), 525-531.