[1]
Badanjak, D. 1. Transportne tehnologije u funkciji prilagođavanja JŽ uvjetima EZ. Promet - Traffic&Transportation. 2, 5-6 (1), 359-362.