[1]
Mađarić, J. and Božićević, D. 1. Kombinirani transport - izazov i ponuda za budućnost. Promet - Traffic&Transportation. 2, 5-6 (1), 251-257.