[1]
Mavrin, I. 1. Osjetljivost dijagnostičkih parametara vibracijskog signala cilindra motora. Promet - Traffic&Transportation. 2, 3 (1), 145-148.