[1]
Javorović, B. 1. Poslovodni organi u ostvarivanju unutarnje kontrole u cestovnom prometu. Promet - Traffic&Transportation. 2, 1-2 (1), 49-53.