[1]
Mlinarić, T., Toš, Z. and Trajbak, K. 1. Analiza pouzdanosti rada uređaja daljinskog upravljanja SPEV-a. Promet - Traffic&Transportation. 2, 4 (1), 193-201.