[1]
Zavada, J. and Gold, H. 1. Primjena računala u modeliranju vuče vlakova. Promet - Traffic&Transportation. 2, 4 (1), 153-161.