Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure

  • Tomas Micunek
  • Zuzana Schejbalova
  • Drahomir Schmidt
Keywords: traffic accident, passive safety, road infrastructure, access bridge, drainage ditch, solid barrier, deformable block

Abstract

Solid barriers represent danger for the driver in case of traffic lane escape. This threat can be represented by a drainage ditch culvert face. The access bridge is not usually conspicuous enough near the traffic lane so that the driver could ditch and crash this barrier in case of an exceptional situation such as avoidance manoeuvres. This work deals with a technical solution of access bridges with an integrated deformation zone which was designed on the ground of a detailed analysis of current types of the construction. The new technical solution was proved by means of a numerical simulation of passenger car impact and compared with the current design of culvert faces.

References

Šachl J. Podceněné nebezpečí stromů a podobných pevných překážek na okraji silnic. Silniční obzor. 2008; 299–302

Kovanda J, Riva R. Vehicle–Human Interaction. Edizioni Spiegel. Milano. 1999; 1-79.

Hugemann W. Unfallrekonstruktion. Schönbach-Druck GmbH. Erzhausen, 2007; 1-1,254.

Drahotský I, Smejkal M. Stavebně technické prvky pozemních komunikací a jejich vliv na bezpečnost provozu ve vztahu k jednostopým vozidlům. Brno Safety. 2009; 127-134.

Mičunek T. Možnosti snížení následků dopravních nehod technickými opatřeními a opatřeními po nehodě. Disertační práce. CTU in Prague. Prague. 2010; 1-105.

Janata M, Pokorný P, Simonová E, Smělý M. Pasivní bezpečnost pozemních komunikací, zkušenosti z České republiky a ze zahraničí. CDV. Brno. 2007; 1-165.

Semela M, Bradáč A. Postup řešení rázu v prostředí simulačního programu Virtual Crash a možnosti validace výsledků. Soudní inženýrství. 2007; 118-129.

Ministry of Transport of Czech Republic, Department of Roads. Technické podmínky - Tlumiče nárazu (TP 158). Ministry of Transport. 2007; 1-24.

Schmitt K-U, Niederer P, Walz F. Trauma Biomechanics. Springer – Verlag. Berlin. 2004; 1-174.

Published
2013-12-16
How to Cite
1.
Micunek T, Schejbalova Z, Schmidt D. Access Bridge Design Measures for Safety Increase of the Road Infrastructure. Promet [Internet]. 2013Dec.16 [cited 2024Jul.19];25(6):543-54. Available from: https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/436
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)