Road Transport of Dangerous Goods in Poland – Risk Analysis

  • Monika Madej Kielce University of Technology, Kielce, Poland
  • Michał Pająk Provincial Headquarters of State Fire Service in Kielce, Kielce, Poland
Keywords: transport, dangerous goods, risk analysis, population density

Abstract

The paper presents the methodology for the risk analysis of the road transport of dangerous goods. The risk analysis includes the societal risk for communities living or staying within a radius of six kilometres from all national roads in Poland. The GIS software was employed to make this analysis. The prepared matrix has included the product of the likelihood of a road accident involving explosive dangerous goods and the consequences for communities living in the abovementioned area. The likelihood analysis was developed for explosive and toxic dangerous goods. The consequence analysis was based on the population density, according to which a respective number of people was assigned to each building, depending on the time of day (daytime, nighttime). Each stage of the analysis was presented in the form of a map. In total, two variants of the likelihood analysis, four variants of the consequence analysis and four variants of risk analysis have been developed. All analyses have been developed for the entire country.

Author Biography

Michał Pająk, Provincial Headquarters of State Fire Service in Kielce, Kielce, Poland

Graduated from the Faculty of Advanced Technologies and Chemistry of the Military University of Technology (eng., 2011), the Faculty of Fire Safety Engineering of the Main School of Fire Service (MSc, 2014). Since 2011, he has been a regional coordinator of chemical rescue. He completed a number of courses in Geographic Information Systems (ArcGIS, QGIS)

References

Jamróz K, Kustra W, Wachnicka J, Berkowski M. Metodologia klasyfikacji ryzyka dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach Etap I. Warszawa/Gdańsk: Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju; 2015.

Szymanek A. Rozwój standardów zarządzania ryzykiem w transporcie drogowym. Logistyka. 2014;3: 6185-6191.

Norma PN-ISO 31000:2012. Zarzadzanie ryzykiem – Zasady i wytyczne. Available from: https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-ryzykiem/iso-31000/

CeON Repository. Rekomendacje formalno-prawne z zakresu zarządzania kryzysowego. CNBOP-PIB; 2015, p. 138. Available from: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/8012

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?-dataset=road_go_ta_dg&lang=en [Accessed 8 Feb. 2019].

Bęczkowska S, Grabałek S, Choromański W. Model oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych – wybrane zagadnienia. Transport. 2013; 96: 77-86.

Bęczkowska S, Grabałek I. Zastosowanie Technik heurystycznych w modelowaniu czynnika ludzkiego w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych. Logistyka. 2014;4: 1655-1664.

Conca A, Ridella C, Sapori E. A risk assessment for road transportation of dangerous goods: A routing solution. Transportation Research Procedia. 2016;14: 2890-2899.

Banabakova V, Minevski I. Problems and risk management options for the transport of dangerous goods. Globalization, the State and the Individual. 2017;14(2): 215-222.

Jamroz K, Michalski L, Budzyński M, Kustra W. Oparte na ryzyku metody zarzadzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. Materiały z Międzynarodowego Kongresu Zwiększenie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2013.

Barcik J, Czech P. Wpływ infrastruktury drogowej na bezpieczeństwo ruchu, cz. I i II. Transport. 2010;69.

Drozdowska K. Stan infrastruktury drogowej, a bezpieczeństwo ruchu na przykładzie województwa opolskiego, Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe. 2013;3: 1489-1496.

Kustra W, Jamróz K. Analysis of Factors Influencing the Density of Fatalities on National Roads in Poland. Journal of KONBiN. 2010;13(3): 221-234. Available from: doi:10.2478/v10040-008-0150-3

Pająk M, Madej M, Ozimina D. Risk Analysis for Transport of Explosive Dangerous Goods. BiTP. 2017;48(4): 54-69.

https://www.epa.gov/cameo/aloha-software [Accessed 8 Feb. 2019].

http://response.restoration.noaa.gov/oil-and-chemical-spills/chemical-spills/resources/emergency-response-planning-guidelines-erpgs.html [Accessed 8 Feb. 2019].

Published
2019-10-28
How to Cite
1.
Madej M, Pająk M. Road Transport of Dangerous Goods in Poland – Risk Analysis. Promet [Internet]. 2019Oct.28 [cited 2023Feb.9];31(5):559-68. Available from: https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/3106
Section
Articles