Development Possibilities of the Port of Rijeka at the Beginning of the New Millennium

  • Ivan Dadić
  • Blanka Kesić
  • Bojan Hlača
Keywords: the Rijeka port, development of the Rijeka port, the Danube - Sava Canal

Abstract

The port of Rijeka, as part of the future system of the NorthAdriatic ports (Koper, Trieste, Rijeka) plays a significant role infreight transportation towards the Central European region. Bycons/meting the Danube - Sava Canal from Vukovar toSamac, by canalising the river Sava from Samac to Sisak, andby good railway and road connections that will be realised inthe first two to three decades of the third millennium the port ofRijeka will receive the key role in the development of the NorthAdriatic ports. High-quality railway and road connections betweenthe port of Rijeka and /stria, Koper and Trieste, will providemajor possibilities of rationalising the transportation processfrom the port of Rijeka towards the Danube region and theCentral European countries.

References

Begovic, B.: Komparativne logisticke znacajke sjevernih

jadranskih luka Rijeke, Trsta i Kopra. Pomorski zbornik,

Knjiga 31, Rijeka, 1993.

Bozicevic, D.: lntegralni transportni sustavi Kopno-Luka-

Brodarstvo. Suvremeni promet 1-2, Zagreb, 1996.

Bozicevic, J. i suradnici: Prijedlog strategije prometnog

razvitka Republike H1vatske. Institut prometa i veza,

Zagreb, 1998.

Bozicevic, J.: Jadranska orijentacija kroz razvoj cestovne

infrastrukture. Savez inzinjera i tehnicara Hrvatske, Savjetovanje

o izgradnji prometne infrastrukture, Zagreb,

(5] Bozicevic, J.: Prometna valorizacija H1vatske. Hrvatska

akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1992.

Dadic, 1., Bozicevic, D. i dr.: Rijeeni promet u povezivanju

H1vatske i Bosne i Hercegovine s Podunav/jem i

Sredozemljem. Znanstveni savjet za promet HAZU i

Saobracajni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Proceedings,

Zagreb, June 1996.

Dadic, 1., Marie, V.: Znacenje tranzita za hrvatske luke i

druge prometne grane i gospodarstvo. Proceedings, Hrvatsko

znanstveno drustvo za promet, Savjetovanje Prilozi

strategiji razvoja prometa Hrvatske, Opatija, 10-12

April1996.

Dadic, 1., Matos, S., Smoljic, Lj.: Komplementarnost i

etapnost u razvoju prometnog sustava. H1vatske. Proceedings

'Prometna valorizacija Hrvatske u funkciji

europskih i svjetskib gospodarskih tokova', Promet,

No. 1/92, Zagreb, 1992.

(9] Desetogodisnji plan razvitka Luke Rijeka (Ten-year

Development Plan of the Port of Rijeka), Institut prometa

i veza, Zagreb, 1998.

How to Cite
1.
Dadić I, Kesić B, Hlača B. Development Possibilities of the Port of Rijeka at the Beginning of the New Millennium. Promet [Internet]. 1 [cited 2024Jul.18];13(1):43-4. Available from: https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/1095
Section
Older issues

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>