1.
Ivaković Č, Jurum J. Metodologija utvrđivanja potrebite mehanizacije za rad i usluživanje kontejnerskog terminala. Promet - Traffic&Transportation. 1;7(1-2):29-1.