1.
Badanjak D. Nove tehnologije komuniciranja u Åželjeznickom prometu. Promet - Traffic&Transportation. 1;5(5):151-4.