1.
Badanjak D. Transportne tehnologije u funkciji prilagođavanja JŽ uvjetima EZ. Promet - Traffic&Transportation. 1;2(5-6):359-62.