[1]
J. Kolenc, “Ergonomski aspekti sigurnosti prometa”, Promet, vol. 3, no. 3, pp. 141-143, 1.