[1]
Č. Ivaković, “Prometna potražnja i robni tokovi u funkciji integralnog transporta”, Promet, vol. 3, no. 2, pp. 71-76, 1.