[1]
J. Zavada and I. Mavrin, “Emisija štetnih komponenata ispušnih plinova Oto-motora”, Promet, vol. 3, no. 1, pp. 1-5, 1.