[1]
M. Tatalović, “Deregulacija i liberalizacija zračnog prometa u Evropi i Jugoslaviji”, Promet, vol. 2, no. 5-6, pp. 421-428, 1.