[1]
B. Bogović, M. Perak, and Željko Radačić, “Cijene prometnih usluga u funkciji integracijskih procesa u Evropi”, Promet, vol. 2, no. 5-6, pp. 309-311, 1.