[1]
L. Cvetanović, “Strategija upravljanja putnim saobraćajem”, Promet, vol. 2, no. 3, pp. 127-131, 1.