Ivaković, Čedomir, and Jasna Jurum. 1. “Model Za određivanje Kapaciteta riječnih pristaništa”. Promet - Traffic&Transportation 8 (4-5), 77-84. http://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/821.